LGpdNGR8MGVaMaNaMWVaMWR8yTUfATofA6QkyaV=

BLANTERLANDINGv101
990125513733413425
Friday, July 30, 2021


Output MAN 1 Blitar Tahun Ajaran 2020/2021

                                                        ✍🏻 15 Siswa lolos SNMPTN
                                                        ✍🏻 24 Siswa lolos SBMPTN
                                                        ✍🏻 63 Siswa lolos SPAN PTKIN
                                                        ✍🏻 4 Siswa lolos POLITEKNIK
                                                        ✍🏻 33 Siswa lolos UM PTKIN
                                                        ✍🏻 12 Siswa lolos PTN Jalur MANDIRI
                                                        ✍🏻 5 Siswa lolos PTS

 
(Tim Biro Humas Manesa)

BLANTERLANDINGv101
Formulir Kontak Whatsapp×
Data Anda
Data Lainnya
Kirim Sekarang